Ubezpieczenie OC Agenta

Podstawowe informacje o ubezpieczeniu OC Agenta Ubezpieczeniowego

  • Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna agenta ubezpieczeniowego, wykonującego czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń.

  • Obowiązek zawarcia takiego ubezpieczenia powstaje w dniu zawarcia umowy agencyjnej z drugim zakładem ubezpieczeń

  • Suma gwarancyjna ubezpieczenia wynosi równowartość w złotych :

    • 1.250.618 EURO w odniesieniu do jednego zdarzenie

    • 1.875.927 EURO w odniesieniu do wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia

  • Ochroną ubezpieczeniową w ramach polisy OC Agenta objęte są również wszystkie osoby wykonujące w jego imieniu czynności agencyjne.

  • Kara za brak ubezpieczenia OC Agenta wynosi  1.000 EURO

Odpowiedzialność cywilna agenta ubezpieczeniowego wynika z zapisów art.11 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym z dnia 22 maja 2003r.    a  szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego OC agentów ubezpieczeniowych  określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12-02-2015r.

FORMULARZ ZAPYTANIA O SKŁADKĘ

 

.

.